POZOR: Změna emailů (viz kontakty) grafická verze

Zápis

Motýlek > Zápis

Zápis školní rok 2024/2025

I v letošním roce bude zápis probíhat elektronickým systémem.

Více informací naleznete na stránkách tohoto elektronického systému: https://zapisms.usti.cz/


Den otevřených dveří v MŠ Motýlek:

23.4.2024 v úterý od 8.00 do 11.30 hodin a od 14.00 do 16.30 hodin

V tento den se můžete u nás podívat na činnost v jednotlivých třídách a v kanceláři ředitelky školy budeme mít k dispozici informace k zápisu (Sběru přihlášek) ve dnech 13.5. a 14.5.2024.


Výdej žádostí v MŠ Motýlek:

23.4.2024 od 8.00 do 15.00 hodin.

V ostatních dnech po telefonické domluvě s ředitelkou školy nebo zástupkyní ředitelky.

3769.jpg 3770.jpg

3779.jpg

3780.jpg

Průběh zápisu na školní rok 2024/2025 v MŠ Motýlek:

1. fáze zápisu:

Možnosti vyzvednutí a vytisknutí vyplněné přihlášky:

1) V elektronickém systému: https://zapisms.usti.cz/

od 1.4. 2024 do 14.5.2024

2) Osobně v naší MŠ Motýlek:

23. 4. 2024 8.00 - 15.00 hodin

30.4.2024 8.00 - 15.00 hodin

a dále po předchozí telefonické domluvě:
- s ředitelkou školy na tel. čísle 607 510 116

- se zástupkyní ředitelky školy tel č. 724 311 732


2. fáze zápisu:

ZÁPIS - Sběr přihlášek

a) Osobně vyplněné a podepsané žádostí lékařem ve dnech:

13.5.2024- 8.00 - 16.00 hodin

14.5.2024- 8.00 - 16.00 hodin

Zákonný zástupce s sebou k zápisu přinese řádně vyplněnou přihlášku potvrzenou pediatrem, originál rodného listu dítěte (nelze akceptovat kopii), občanský průkaz či jiný doklad totožnosti.

b) Elektronicky (datová schránka, e-mail) nebo poštou nejpozději do 14.5.2024.

Vytištěnou a podepsanou žádost (oba rodiče), včetně potvrzení praktického lékaře o řádném očkování dítěte nebo dokladu, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, je možné oskenovat a poslat do MŠ elektronicky s elektronickým podpisem a zajištěným proti zneužití osobních údajů nebo poštou na adresu:
Mateřská škola Motýlek, Keplerova 782/26, 40007 Ústí nad Labem a to do 14. 5. 2024.

E-mail bez elektronického podpisu nebude akceptován. V případě elektronického doručování a doručování prostřednictvím pošty doporučujeme rodičům, aby si ověřili telefonicky, že MŠ žádost obdržela.

Email pro podání žádostí - pouze s elektronickým podpisem: reditelka@motylek-ms.cz

ID datové schránky: c9qz7se

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Oznámení o možnosti vyjádřit se k podkladům správního řízení před vydáním rozhodnutí:

V souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení máte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho dítěte do mateřské školy Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková organizace seznámit a vyjádřit se k podkladům správního řízení.

Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři ředitelky MŠ dne: 20.5. 2024 od 9 - 11 hodin

Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

3) Vyhodnocování žádostí:

Přijímací řízení probíhá od ukončení II. fáze ve lhůtě správního řízení.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn podle § 183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. na úřední desce a webu MŠ.

Po celou dobu této fáze můžete na webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete snadno zjistit, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato. Podrobnější informace získáte https://zapisms.usti.cz

Prosíme rodiče přijatých dětí, aby potvrdili zájem o mateřskou školu co nejdříve po obdržení přijetí emailem. Důvodem je případné podstoupení volného místa dalšímu zájemci.

Děkujeme za spolupráci!