grafická verze
Motýlek > Pro rodiče > Uzavření MŠ

Uzavření MŠ

Přerušení provozu MŠ

Jak již bylo uvedeno na třídních schůzkách v září 2022, provoz MŠ Motýlek bude přerušen na konci kalendářního roku a to od 23.12.2022 do 2.1.2023.

Provoz MŠ opět od 3.1.2023

Toto přerušení provozu bylo schváleno  zřizovatelem  - Magistrátem města Ústí nad Labem, usnesení č. 25/1R/22

Za MŠ Motýlek Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, ředitelka 

26.10.2022