grafická verze
Motýlek > Akce a projekty > Rozšiřující stálé aktivitiy

Rozšiřující stálé aktivitiy

SPORTUJEME V ZŠ

Děti se pravidelně účastní pohybových aktivit zaměřených na rozvoj všeobecné obratnosti, her s míčem a s tělocvičným náčiním.
Tyto aktivity probíhají v tělocvičně ZŠ Husova a jsou zajišťovány pedagogy naší mateřské školy.  Děti podporujeme a vedeme k samostatnosti a zdravé sebedůvěře.

Pohybové aktivity probíhají pravidelně ve středu v dopoledních hodinách vždy po třídách. Harmonogram a více informací v naší MŠ.


PLAVÁNÍ

V bazénu v Plavecké hale na Klíši probíhá 1x za 14 dnů v úterý dopoledne pod vedením ředitelky školy plavecký výcvik dětí. Děti se naučí nemít strach z vody a plaveckým základům. Doprava je zajištěna autobusem tam i zpět za doprovodu pedagogických pracovníků MŠ a plavání je zajišťování po jednotlivých třídách.


BRUSLENÍ

Ve sportovní aktivitě Učíme se první kroky na ledě mají naše děti možnost využívat Zimní stadion v Ústí nad Labem.
Výuku v bruslení vede ředitelka školy a další pedagogičtí pracovníci. U dětí se rozvíjí fyzická a psychická zdatnost, koordinace pohybu těla včetně otužování. Učí se trávit čas aktivním způsobem a rozvíjí se jejich kladný vztah ke sportu. Bohužel v letošním školním roce se nám překrývá tato aktivita s cvičením v tělocvičně ZŠ a vzhledem ke covidové situaci, kdy je pořádání aktivit nejisté jsme upřednostnili cvičení v tělocvičně, které je kousek od naší MŠ.


LYŽAŘSKÝ KURZ - HRAVÉ LYŽOVÁNÍ

Ve spolupráci se Ski areálem Telnice 20 km od Ústí nad Labem organizujeme lyžařský výcvik dětí. Celý lyžařský výcvik probíhá v rozsahu 5 dnů, kdy děti jsou po celé dny pospolu, užívají si příjemný pobyt na čerstvém vzduchu v kolektivu kamarádů  a zároveň se naučí hravou formou základům lyžování včetně jízdy na vleku (Pumě).
Lyžařský výcvik vede ředitelka školy, která má absolvovaný kurz instruktora lyžování zaměřený na děti předškolního věku a pro žáky v základní škole. Ředitelce při vedení kurzu pomáhají instruktoři ze Ski areálu Zadní Telnice.

Vzhledem ke covidové době se bohužel lyžařský kurz nekonal v roce 2021 a nebude se konat ani v roce 2022.