grafická verze
Naše třídy > Modrý motýlek

Modrý motýlek

Třída Modrý motýlek

Věkové složení dětí:  

2,5 - 6 let + děti s odkladem školní docházky

V této třídě děti vzdělávají:

Mgr. Helena Vimmerová

Natálie Formanová

O pořádek se stará: 

Jana Tranová

Dětem vaří:

Romana Weissová, Veronika Fojtíková

Dětem jídlo vydává:

Veronika Fojtíková